Položaj Rima

Rim se nalazi u regiji Lacio u centralnoj  Italiji,na mjestu gdje se spajaju rijeke Anijen i Tibar,na 41 stepenu i 54 minutu sjeverne geografske širine i na 12 stepenu i 30 minutu istocne geografske dužine.Smješten je na sedam przuljaka a to su:Palatin,Aventin,Kapitol,Kvirinal,Viminal,Eskvilin i Celian.Centar grada je na oko 24 km od Tirenskog mora,pružajući se do same obale,do mjesta gdje se nalazi oblast Ostija.Rimska komuna pokriva površinu od 1285 kvadratnih kilometara,uključujući mnoštvo zelenih površina.

Klima je tipična sredozemna.Najprijatnije vrijeme je od aprila do juna i od sredine septembra do oktobra.Zbog toga je rimski ottobrate,u bukvalnom prevodu prelijep oktobarski dan,slavan i poznat kao sunčan i topao dan.U avgustu su temperature često iznad 32 stepena,pa je tradicijada je upravo taj mjesec sezona godišnjih odmora.Prosječna najviša temperatura u decembru je oko 14 stepeni.

NAZAD