VOJSKA

 

Turske oružane snage sastoje se od mornarice,kopnene vojske i zrakoplovstva.Po broju su Turske oružane snage druge u NATO-u nakon snaga SAD-a.sveukupno oružano osoblje turske vojske čini preko 1000000 pripadnika.Svaki sposoban heteroseksualac dužan je služiti vojni rok u trajanju od tri sedmice do petnaest mjeseci.Dužina vojnog roka zavisi od sposobnosti i mjesta rada.Homoseksualci mogu biti izuzeti služenja vojnog roka na vlastiti zahtjev.

 

Na čelu vojske nalazi se general koga imenuje predsjednik,a koji je odgovoran premijeru.Vijeće ministara odgovorno je parlamentu za nacionalnu sigurnost i pripremu oružanih snaga za odbranu zemlje.Odluke o slanju vojske u druge zemjle donosi parlament.

 

Tradicionalna Turska vojska ima snažan uticaj na politiku zemlje,te smatra sebe sekularnim čuvarem demokratije u svojoj zemlji.Tokom istirije vojska je nekoliko puta srušila izabranu vlast zbog vjerovanja da vlast odstupa od Ataturkovih načela koja su sadržana u ustavu zemlje.

 

NAZAD