KVIZ

1.Kojem razdoblju pripada Đoto?

a)baroku

b)impresionizmu

c)renesansi