2. Pitanje:

Cemu se posvetio Njutn poslednjih godina svog zivota?

a) filmu

b) muzici

c) teologiji