Geografski polozaj

 

GEOGRAFSKI POLOZAJ

Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske (engl. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) je država u zapadnoj Evropi, i članica Evropske Unije. Često se koristi ime "Ujedinjeno Kraljevstvo", "UK" ili nezvanično "Velika Britanija" ili "Britanija". UK ima četiri sastavna dela. Tri britanska dela: Engleska, Vels i Škotska i četvrti deo Severna Irska koja se nalazi na ostrvu Irska i graniči se sa republikom Irskom.Članica je Ujedinjenih nacija, NATO-a, grupe G8 i Evropske unije.
Ujedinjeno Kraljevstvo je formirano serijom Aktova Unije (Act of Union), koji su ujedinili države ili teritorije Engleske, Velsa, Škotske i Irske (ostrva) pod jednu vladu, sa sedištem u Londonu. Veliki deo Irske je napustio Ujedinjeno Kraljevstvo (koje se tada zvalo Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Irske) 1922, i danas je to Republika Irska, dok je severoistočni deo ostrva, Severna Irska, ostao u Ujedinjenom Kraljevstvu.


Ujedinjeno Kraljevstvo se nalazi na severozapadu Evrope. Ima kopnenu granicu sa Republikom Irskom, a osim toga je okruženo Severnim morem, kanalom Lamanš (Engleski kanal), Irskim morem i Atlantskim okeanom.
Velika Britanija, ponekada zvana samo Britanijom, je geografsko ime za najveće od Britanskih ostrva, i podrazumeva kopno Engleske, Velsa i Škotske, a ponekad podrazumeva i njihova ostrva. U medijima se često umesto Ujedinjenog Kraljevstva koristi termin "Britanija". Termin "Velika" se koristi kao suprotnost "Maloj" Britaniji u Francuskoj.

 

 

 

U prošlosti dok se život Evrope odvijao uz Sredozemlje geografski položaj Ujedinjenog Kraljevstva je bio periferan. U doba velikih geografskih otkrića, a posebno nakon otkrića Amerike položaj na Atlanskom okeanu postaje jako važan jer je ostrvo Velika Britanija služio kao odskočna daska na putovanju iz Evrope u Ameriku. Ostrvski položaj je imao i pozitivne (širenje zaraznih bolesti, obrana od napadača) i negativne (izolovanost) strane.

UK se nalazi uz najprometniji deo svetskog mora - Lamanš što u današnje doba predstavlja izuzetno povoljan prometno-geografski položaj. S druge strane Lamanša nalazi se najrazvijeniji deo Evrope čiji pozitivni uticaji povoljno deluju na privredni i društveni razvoj. Povoljan prometno-geografski položaj od UK je stvorio svetsku velesilu, a danas ga održava u samom vrhu.