PINGVINI PRIPADAJU GRUPI:

a) Ptica

b) Riba

c) Majmuna