Text Box: Udisaj (inspiracija)
 
 
 

 

 

 

 

 

 

•Dijafragma se kontrahuje i spusta nadolje.
•Medjurebarni misici se kontrahuju povlaceci rebra nagore.
•To povećava volumen grudnog koša a to povećava volumen pluća i alveola.
•To smanjuje pritisak zraka u alveolama ispod atmosferskog (Bojlov zakon).
•Zrak struji da bi se izjednacio pritisak.
 

 

 

                     Izdisaj (expiracija)

 

•Dijafragma se relaksira i savija prema gore.
•Vanjski medjurebarni misici se opustaju cime se rebra spustaju.
•To smanjuje volumen(zapreminu) grudnog koša.
•To smanjuje volumen pluća i alveola.
•A to povećava pritisak zraka u alveolama iznad atmosferskog(Bojlov zakon).
•Zrak ulazi da bi se izjednacio pritisak.
 

 

•Kontrakcija misica abdomena gura dijafragmu nagore.
•Kontrakcija unutrasnjih medjurebarnih misica gura rebra nadolje.
•To daje veće i brže izdisaje, koji se koriste u vježbama.

 

nazad