nazad

Za ventilacioni sistem je neophodno odrzavati koncetraciju gradijenata u alveolama.

Stepen koncetracije gradijenta disajnih povrsina se odrzava na dva nacina:
- iz krvi tece na jednu stranu;
- iz vazduha tece na drugu stranu.
Respiratorni sistem zamjenjuje kiseonik difuzijom (odrzava koncetraciju velikom) i uklanja CO2 (odrzava njegovu koncetraciju malom).
To znači da kiseonik može uvijek nadoknaditi gradijent koncentracije difuzijom iz zraka u krv, a istovremeno ugljen dioksid može regulisati svoj gradijent koncentracije difuzijom iz krvi u zrak.