KOSTI

 


LAKAT

Tacka gde se spajaju kosti zove se zglob.

A. Nadlaktica(Humerus)
B. Sinovijalna membrana koja okruzuje zglob i stvara sinovijalnu tecnost
C. Sinovijalna tecnost(smanjuje trenje i apsorbuje pritisak)
D. Podlaktica(Ulna i Radius)
E. Hrskavica(crveno) meko vezivno tkivo koje
redukuje trenje kod zgloba
F. Ligamenti koji spajaju kosti i pruzaju stabilnost zglobu

 Zglob lakta (articulatio cubiti) ie spoj nadlaktice sa podlakticom. To ie složen zglob koji povezuje tri kosti, donji okrajak ramenice (humerus) sa gorniim okrajcima žbice (radius) i lakatne kosti (ulna). U zglobu lakta izvode se pokreti pregibanja (flexio) i opružanja (extensio) i pokreti uvrtanja (pronatio) i izvrtanja (supinatio)

 

RAME

Rame je kugla i zglobno udubljenje.

Pokretljivost u svim pravcima.

Rameni zglob (articulatio humeri) je spoj gornjeg okrajka ramenice i lopatice. Zglobne površine su na gornjem okrajku ramenice, glava (caput humeri), a na spoljašnjem uglu lopatice je čašična jama (cavitas glenoidelis). Čašičnoj jami je kao pridodat vezivno-hrskavični prsten, čašična usna (labrum glenoidale) koja proširuje i produbljuje zglobnu površinu.Zglob ramena je najpokretljiviji zglob čovečijeg tela. Pokreti u ovom zglobu su: pregibanje (flexio), opružanje (extensio), odvođenje (abductio), privođenje (adductio), unutrašnje obrtanje (uvrtanje) i spoljašnje obrtanje (izvrtanje). Povezivanjem većine navedenih pokreta moguće je i kružno kretanje u zglobu ramena (circumductio).

 

KOLJENO

Zglob koljena-ekstenziju koljena pokrece snazni misic quadriceps.
Fleksiju koljena pokrecu tetive misica.

Zglob kolena (articulatio genus) povezuje natkolenicu sa potkolenicom. U ovom zglobu spajaju se donji kraj butne kosti (femur), gornji okrajak golenjače (fibia) i čašica (patella).Zglobne površine na butnoj kosti su kondili butne kosti (condylus lateralis et medialis) i zglobna površina za čašicu (facies patellaris). Na golenjači zglobna površina je gornja zglobna površina golenjače (facies articularis superior tibiae). Zglobna površina na čašici je njena zadnja strana (facies articularis patellae). Između zglobnih površina butne kosti i golenjače, umetnute su vezivno-hrskavične tvorevine, meniskusi, spoljašnji (meniscus lateralis) i unutrašnji (meniscus medialis). Oni prilagođavaju nesrazmernost između zglobnih površina ovih kostiju i prate pokrete u zglobu kolena pomerajući se napred pri opružanju kolena i nazad pri pregibanju kolena. Zglobnu čahuru (capsula articularis) pojačavaju, prednja, čašična veza (lig. patellae), bočne, spoljašnja (lig. collaterale fibulare) i unutrašnja (lig. collaterale tibiale), i zadnje veze koje predstavljaju pojačanja tetiva okolnih mišića. U samoj zglobnoj šupljini nalaze se snažne ukrštene veze zgloba kolena, prednja (lig. cruciatum anterius) i zadnja (lig. cniciatum posterius).Zglobom kolena izvode se pokreti pregibanja (flexio), opružanja (extensio) i vrlo ograničeni pokreti spoljašnjeg i unutrašnjeg obrtanja (rotatio) kolena.

 

KUK

Zglob kuka se nalazi izmedju butne kosti i karlice.
Sastoji se od glave butne kosti(kugla) i zglobnog udubljenja.
Ima veci opseg pokreta od lakta i koljena u kojem se noga moze opruzati i skupljati,
rotirati,pomjerati u stranu i u nazad.

Zglob kuka (articulatio coxae) je spoj izmedu karlične kosti (os coxae) i gornjeg okrajka butne kosti (femur). Zglobne površine su polumesečasta zglobna površina (facies lunata) na čašici (acetabulum) karlične kosti i glava butne kosti (caput femoris). Zglobnu čahuru (capsula articularis) čini spoljašnja, vezivna opna (membranu fibrosa) i unutrašnja, sinovijalna opna (membrana synovialis). Unutar zglobne čahure, u zglobnoj šupljini, nalazi se veza glave butne kosti (lig. capitis femoris). Zglob kuka je dobro pokretan. U njemu se izvode pokreti pregibanja (flexio), opružanja (extensio), privodenja (adductio), odvođenja (abductio), i pokreti unutrašnjeg i spoljašnjeg obrtanja (rotatio). Udruživanjem većine navedenih pokreta mogući su i ograničeni kružni pokreti (circumductio.)

 

 

POKRETANJE ZGLOBA

ANTAGONISTICKI PAROVI
(biceps i triceps)

Da bi ostvarili kretanje u zglobu misici rade u paru.
Jedan misic savija ud i on se zove fleksor koji je kod lakta biceps.
Drugi misic ispravlja ud i on se zove ekstenzor koji je kod triceps.
 

 
         <NAZAD