BAROKNA UMJETNOST

 

 

 

 

 

Sa svojom posljednjom fazom rokokoa barokni stil je posljednji veliki evropski stil.Iako je barok, uglavnom,zapadnoevropski stil,on nema vise onaj opsti,zajednicki karakter koji su imali renesansa i manirizam.

 

 

 

 

 

 

U baroku se nacionalne osobenosti jace isticu, tako da se italijanski barok znatno razlikuje od francuskog,a jos vise od holandskog.U Italiji,Flandrijibarok je bio umjetnost kontrareformacije,pokreta Katolicke crkve koji je trebalo da joj vrati moc uzdrmanu reformacijom.Barokni stil se razvio iz umjetnosti visoke renesanse i manirizma.

 

 

Nastavljajuci da razvija vrijednosti visoke renesanse , barokna umjetnost ih je toliko prenaglasila da one postaju nove vrijednosti.Simetriju renesansne slike barok zamjenjuje asimetrijom,sigurni i jaki smjerovi-vodoravni i uspravni-tako karakteristicni za visoku renesansu,podreduju se u baroku dijagonalnom ili ovalnom usmjerenju kao glavnom koji vode pogled naprijed-nazad,ili samo unazad.Ovim smjerovima prostor se produbljuje beskonacno  a presjecanjem  oblika ivicama slike prizor tezi da se nastavi i izvan nje.Odnos glavnih i podredenih dijelova , koje je postojao u renesansi ,ovdje nastaje.Mnostvo i masa oblika medusobno se prozimaju i preplicu, nadiru i povlace se , tako da djelo ostavlja utisak kao cjelina,ne kao pojedinacnost.Koriste se jaki kontrasti,svjetlost i boja u vidu mrlje obezvrjeduju u baroknoj umjetnosti jasni i siroki ton linije.