1.KOJEM JE PRAVCU PRIPADAO REMBRANT:

 

a)impresionizmu

b)baroku

c)humanizmu