BRODOVI

 

 

 

Brod je plovno sredstvo namijenjeno za kretanje po vodenim površinama(okeani,mora,rijeke,jezera...).Uglavnom služi za prevoz robe i putnika.

Brodom se smatraju veći plovni objekti dok se manji nazivaju čamci.Za razliku od splava brod kao i čamac ima koritast oblik koji mu daje pogon kako bi plutao na vodi.

 

DIJELOVI BRODA

 

Svaki brod se sastoji od više spojenih djelova koji čine cjelinu:            

PRAMAC-prednji dio broda

BULB-PRAMAC- nalazi se ispod pramca na vodenoj liniji broda a služi za stvaranje manjeg otpora valova koje pri kretanju broda uzrokuju pramac, krma i bulb .

TRUP BRODA-čini ga skelet (rešetkasta konstrukcija sastavljena od odgovarajučih nosača i profila što ovisi o vrsti broda) i oplata (oplata je s vanjske i unutarnje strane učvršena na odgovarajući način u ovisnosto od vrste broda na skelet). Unutrašnjost brodskog trupa podijeljena je po visini na palube, a po dužini na poprečne pregrade, a njihova je uloga da podijele brod na potrebne površine, povećaju krutost i čvrstoću broda i u slučaju prodora vode u brod spriječe poplavljivanje cijelog broda i njegovo potonuće.

 

 

          

BRODSKI VIJAK-sa pogonskim postrojenjem pogoni brod pri kretanju (iza vijka nazire se kormilo broda) .

KRMA-stražnji dio broda ispod kojeg je smješten pogonski dio broda          

PALUBA    

    

NADGRADNJA-je sve ono što se na brodu nalazi iznad palube. Ako se nadgradnja pruža od jedne do druge bočne strane broda naziva se nadgrađe a ako je uže onda se naziva palubna kućica. U pravilu na najvišem nadgrađu se nalazi brodski komadni most sa komandnim uređajima za upravljanje brodom. Nadgrađe pridonosi povečanju čvrstoće broda.

UGRADNJA-svi dijelovi na i u brodu koji ne doprinose povećanju čvrstoće broda (unutarnje obloge, stropovi, podovi, čvrsto ugrađeni namještaj...)

POGONSKI DIO-svi dijelovi koji omogućavaju brodu kretanje(npr.kod motornog broda tu spada motor.)

POMOĆNI UREĐAJI-svi oni uređaji,strojevi i instalacije koji služe za pomoćne djelatnosti strojarnice i palube(agregati za elek.struju,kormilarnica,pogon sidra)

           

POKRETNA OPREMA-navigacijska oprema,sigurnosna  i strojarska oprema...

 

OSNOVNE OZNAKE I DIMENZIJE BRODA

U  osnovne oznake broda spadaju:

U osnovne dimenzije broda spadaju:

   

 

 

                                                                                                                                   POVRATAK NA NASLOVNU STRANU