PODJELA BRODOVA

 

 

Brodovi se mogu podijeliti na više načina, a najčešće od njih su podjela prema namjeni broda, prema području plovidbe, prema materijalu od kojeg su izgrađeni i prema vrsti pogona.

 

PODJELA BRODOVA PREMA NAMJENI:

 

 1. TRGOVAČKI BRODOVI-namijenjeni za prevoz putnika i robe:    

 

 

 

 

 

2.RATNI BRODOVI-namijenjeni za pomorsko ratovanje i pomorske operacije.

 

PODJELA BRODOVA PREMA PODRUČIJU PLOVIDBE:

 1. BRODOVI ZA PLOVIDBU MOREM

 2. BRODOVI ZA PLOVIDBU UNUTRAŠNJIM VODAMA                      

 

PODJELA BRODOVA PREMA MATERIJALU OD KOJEG SU IZGRAĐENI:

 1. DRVENI

 2. ČELIČNI

 3. KOMPOZITNI                                                                   

 4. BETONSKI

 5. OD ALUMINIJUMA I NJEGOVIH LEGURA

 6. OD PLASTIČNIH MASA

 

PODJELA BRODOVA PREMA VRSTI POGONA:

 1. JEDRENJACI-za pogon koriste vjetar koji djeluje na jedra     

 2. PAROBRODI -za pogon koriste parni stroj

 3. MOTORNI BRODOVI-brodovi sa Diesel motorom ili brodovi sa parnim il plinskim turbinama

 4. BRODOVI NA ELEKTRIČNI POGON-za pogon koriste elektromotore(npr.podmornice)

 5. BRODOVI NA DIESEL ELEKTRIČNI POGON

 

 

                                                                                                                                           POVRATAK NA NASLOVNU STRANU