Tok rata

 

1860 godine Abraham Linkoln biva izabran za predsjednika SAD-a, on kao žestoki abolicionista i republikanac,

nije odgovarao politici južnog dijela države tako da je otcijepljenje postalo neminovno. Prvo se otcijepila

Sj. Karolina, a za njom i 10 drugih država sa juga. Prvi sukobi ove dve zaraćene strane dogodili su se u do

tada nenaseljnim državama Nebraska i Kanzas. Južnjaci su pokušali silom da uvedu ropstvo ovde dok su im

se sjevernjaci suprotstavili. Ovaj sukob je i ozvaničio početak građanskog rata.

 

 

 

 

Na samom početku rata sjevernjaci, koji su bili daleko nadmoćniji sa industrijom, mornaricom, i željeznicom

na svojoj strani kao i velikom nadrbojnošću stanovništva, su smatrali da će odnijeti pobjedu u vrlo kratkom

vremenskom periodu. Međutim u prvoj godini rata, 1861., južnjaci su nanijeli nekoliko teških poraza

sjeveru. Uz to postojala je mogućnost da se Engleska umiješa u rat što bi bilo pogubno za sjevernjake,

ali protestom engleza koji su radili u Americi, Englezi su ipak odustali. Shvativši kako neće biti jednostavno

pobijeiti jug, Linkoln je odlučio ve svoje snage usmijeriti ka pobjedi. On je učinnio dva presudna koraka,

prvo je uveo akt o homeomedima, po kojem je svaki otac u porodici koji je učestvovao u ratu dobijao

60 hektara zemlje, pod uslovom da je sam obrađuje. Drugi korak bio je oslobađanje svih crnaca na teritoriji

Sjevernih zemalja, ovo je automatski značilo da svaka teritorija koja bude oslobođena od strane sjevernjaka

postaje slobodna za crnce.

 

 

 

Nakon ovoga Linkoln je takođe uvidjeo da je jedini način da pobjedi jug, da probije zapadni front gdje su bila

glavna tri saobraćajna čvora juga. General Grant je odmah sve svoje snage usmijerio ka probijanju ovog fronta

i prva dva čvora, Memfis i Nju Orleans je olako zauzeo, ali Viksburg, treći čvor, je nakon šest nedjelja

i uz mnoge gubitke ipak uspio zauzeti. Ovim potezima sjever je presjekao teritoriju juga na dva dijela, istočni

i zapadni (gdje su bile sve namirnice vojske juga). Već ovdije se naslućivao kraj rata, a kada su generali Grant i Šerman

krajem 1864 i početkom 1865 godine izvojevali velike pobijede nad južnjacima to je postalo samo pitanje vremena.

1865 Šerman je krenu o u napad ka sjeveru južnjačkih teritorija koje je već pritiskao Grant, nakon što su im uspjeli odsjeći

odstupnicu, vojnici juga i general Li položili oružje,1865 rat je i zvanično završen.