Uzroci rata

 

 

 

Postoji mnogo složenih uzroka za ovaj rat, ali oni se uglavnom svode na ekonomske razlike između

sjevernog dijela, gdje je dominirala industrija i južnog dijela gdje je preovladavla poljoprivreda.

Na jugu glavni su bili poljoprivrednici, sa radnom snagom koja se sastojala od robova.

Njihov primarni proizvod bio je pamuk koji su plasirali na strano tržište.

Na sjeveru industrijalci su zadovoljavali domaću potražnju, zako da im je odgovarala zaštitna politika s

velikim carinama.

Suprotnosti između ove dvije strane eskalirala je nakon američko – meksičkog rata u kojem su

SAD odnijele pobjedu. Prvi sukobi bili su između abolicionista (protivnika ropstva) i pristalica r

opstva na novim zapadnim teritorijama. Zbog ovoga osnvana je Republikanska stranka koju s

u u početku činili ekstremni abolicionisti i lijevi radikali, a kasnije su joj se priključili svi političari sa

sjevera koji su bili nezadovoljni statusom kvo. Jedan od njih bio je i Abraham Linkoln koji će kasnije

postati predsjednika SAD-a.