Srbija u drugoj polovini XIX veka

 

*Druga vladavina kneza Milosa Obrenovica (1858-1860)

  1. vojska i policija pod njegovom upravom

  2. konacna odluka u sudskom postupku je njegova

  1. ukinuo i umanjio neke poreze i takse

  2. uveo tzv. "opstinske koseve" (silose)

politicki zivot

karakteristika vladavine

 

*Spoljnja politika kneza Mihajla

Prvi balkanski savezi

zenidbeni plan kn. Mihajla

ubistvo kneza

 

*Vladavina Milana Obrenovica (1868-1889)

Namjesnicki ustav,1869.

 

*Vladavina Aleksandra Obrenovica (1889-1903)

majski prevrat

KRAJ DINASTIJE OBRENOVIC I DOLAZAK KARADJORDJEVICA NA PRESTO!!!

 

 

HOME