Koliko otkucaja u minuti može da dostigne puls nekih ptica?

 

a) 1500

b) 1000

c) 1200