2. Koji teniski tereni se smatraju sporim ?

a) Tereni prekriveni šljakom

b) Travnati tereni

c) Čvrsti tereni