SAVEZNA REPUBLIKA
NJEMAČKA         

NJEMAČKE REPUBLIKE

Savezna Republika Njemačka je jedna od najvećih industrijskih sila svijeta, smještena u centralnom dijelu Evrope. Na sjeveru izlazi na Sjeverno i Baltičko more gdje se i graniči sa Danskom. Na istoku se graniči sa Poljskom i Češkom Republikom, na jugu sa Austrijom i Švajcarskom, a na zapadu sa Francuskom, Luksemburgom, Belgijom i Holandijom. Površina Njemačke iznosi 357.021 km˛, a sa preko 82 miliona stanovnika je najveća država-članica Evropske unije. Antička oblast Germanija, koju je naseljavalo nekoliko germanskih plemena, je bila poznata i dokumentovana prije 100. godine. Zapadna Njemačka je bila jedna od osnivača Evropske zajednice, koja je reorganizovana u Evropsku uniju 1993. Njemačka je član bezgranične Šengenske zone, a 1999. je usvojila evro kao svoju valutu.Njemačka je savezna parlamentarna republika koju čini 16 država. Glavni i najveći grad je Berlin. Savezna Republika Njemačka je članica Ujedinjenih nacija, NATO, grupe G8 i potpisnica protokola iz Kjota. Po mjeri BDP-a je njena ekonomija 3. najjača na svijetu (poslije SAD-a i Japana), a u izvozu je Njemačka svjetski šampion.Njemačka se proteže od visokih planina Alpa (najviša tačka Cugšpic 2.962 m) na jugu, do obala Sjevernog i Baltičkog mora na sjeveru. Između njih, u centalnom dijelu nalaze se planine umjerenih visina: Švarcvald (1.493 m), Bavarska šuma (1.456 m), Rudne gore (1.215 m), i Harc (1.142 m). Na sjeveru preovlađuju niska polja (najniža tačka je Vilštermarš na -3.54 m).

 

ISTORIJA
GEOGRAFIJA
DEMOGRAFIJA
POLITIKA
NAUKA I KULTURA
RELIGIJE
GALERIJA
KVIZ