GALERIJA

 

 

 „Afrička žena” „Guernica” „Korida” „Krčma” „Metropolis” „Muzičari

„Otac”

„Siromašni ljudi na obali”

Autoportret „Portret Gertuda Štajna” „Stari gitarista” „Gitara i violina”

„Gitara, novine, čaša i flaša” „Gitara na stolu” „Jedinstvo gitare i čaše”  Autoportret Autoportret „Pjesništvo”

„Život” „Žena koja sjedi” „Žena sa gitarom” „Ples” Autoportret „Akt”

 

natrag na početnu stranicu