1.  Svoju prvu izložbu Picasso je održao sa:

a)  17 godina

b)  15 godina

c)  13 godina