2.Zmije menjaju kozu pokrivenu krljustima:

a)Da

b)Ne