GALERIJA

Atrox

Atrox

Crna mamba

Crnovrata kobra

Egipatska kobra

Gabonska sarka

Gospodar zbunja

Indijska kobra

Indijska koralna zmija

Iskotcnjacka koralna zmija

Kaskavel

Kobra pljuvara

Krait

Krait

Melemang

Nosorog sarka

Nosorog sarka

Otrovna puhara

Pescana sarka

Pescana zvecarka

Prerijska zmija

Sumska zvecarka

Rogata zvecarka

Zelena mamba

POVRATAK NA INDEX