TUTANKAMONOVA GROBNICA

 

Tutankamon (ili Tutankamen), nazvan Tutankaten po rodenju, je bio egipatski faraon. Vladao je najverovatnije od 1334. pne. do 1325. pne. za vreme osamnaeste dinastije. Njegovo prvobitno ime, Tutankaten, znaci „živa slika Atona“, dok Tutankamon znaci „živa slika Amona“. Moguce je da je on „Niburereja“ u pismima iz Amarne.

Istorijski znacaj Tutankamona se ogleda najviše u tome što je zapoceo napuštanje atonizma (koji je uveo Akhenaton), i vracanje staroj egipatskoj religiji. Kako je Tutankamon zapoceo vladavinu u devetoj godini svog života, veliki deo vlasti imao je vezir, i njegov naslednik, Ai.

U današnje vreme, Tutankamon spada u najpoznatije faraone, pre svega zbog toga što je on jedini egipatski faraon cija je grobnica pronađena netaknuta u 20. veku.


PORODICA

Nije sigurno ko su bili Tutankamonovi roditelji. Tutankamon se pominje kao kraljev sin, ali nije jasno o kom kralju se radi. Najveci broj strucnjaka smatra da je on bio sin Amenhotepa III (verovatno ne sa njegevom ženom Tijom) ili Amenhotepa IV (Akhenatona), verovatno sa njegovom drugom ženom, Kijom. Kada je Tutankamon nasledio Akhenatona na prestolu, Amenhotep III je vec neko vreme bio mrtav. Neki egiptolozi smatraju da je period od smrti Amenhotepa III, do dolaska na vlast Tutankamona iznosio sedamnaest godina, iako oko tog pitanja nema konsenzusa. Tutankamon je vladao Egiptom izmedu osam i deset godina. Ispitivanja njegove mumije govore da je Tutankamon bio veoma mlad kada je umro. Pretpostavlja se da je tada imao samo 19 godina. Do ovog zakljucka se došlo posle ispitivanja njegovih zuba. Ako bi ovo bilo tacno, to bi znacilo da je Tutankamon roden izmedu 1342 pne. i 1340 pne. i ucinilo bi manje verovatnom pretpostavku da je Amenhotep III bio njegov otac.

Tutankamon je bio oženjen za Ankesenpaten, Akhenatonovu cerku. Ankesenpaten je takode promenila svoje ime u Ankesenamun. Zna se za dvoje njihove dece, obe devojcice rodene mrtve. Njihove mumije su pronadene u Tutankamonovom grobu.

VLADAVINA

Za vreme Tutankamonove vladavine, Akhenatonova atonisticka revolucija je pocela da biva napuštena. Akhenaton je pokušao da zameni postojecu religiju novom, verom u boga Atona, koji je do tada smatran sporednim bogom. U trecoj godini Tutankamonove vladavine (verovatno 1331 pne.), kada je Tutankamon imao 11 godina (verovatno pod Aijevim uticajem), stara egipatska religija je ponovo postala zvanicna religija, a Teba ponovo postala glavni grad. Mladi faraon je promenio svoje ime Tutankaten u Tutankamon. Pretpostavlja se da su vecinu ovih odluka doneli drugi, u njegovo ime, jer je Tutankamon tada bio veoma mlad.


DOGAĐAJI POSLE NJEGOVE SMRTI


Poznato pismo kralju Hitita, Supiuliumasu I, od kraljice Egipta koja je ostala bez muža, koja objašnjava svoje probleme i traži jednog od njegovih sinova za muža, se pripisuje kraljici Akhesenamon (izmedu ostalih). Supiuliumas I je prvo poslao glasnika da ispita tacnost ovih tvrdnji, a zatim i svog sina, prihvatajuci njenu ponudu. On nije stigao dalje od granice, pre nego što je preminuo. Moguce je da je ubijen. Ako je kraljica o kojoj se radi zaista Akhesenamon, a princ je zaista bio ubijen, njegovo ubistvo su verovatno narucili Ai ili Horemheb, jer su obojica imali priliku i motiv.

Posle Tutankamonove smrti, Akhesenaton se udala za Aija, moguce pod prinudom, i ubrzo nestala iz pisane istorije.

Tutankamona je nasledio Ai, a ubrzo zatim, Horemheb, koji je uklonio vecinu tragova o Akhenatonu, Tutankamonu i Aiju.


UZROK SMRTI

Uzrok Tutankamonove smrti dugo nije bio poznat. Telo je prvi put ispitivao tim Hauarda Kartera (Howard Carter), dvadesetih godina dvadesetog veka. 2005. godine, egipatski arheolog Zahi Havas je izneo rezultate istraživanja Tutankamonove mumije po kojima nema podataka koji bi ukazivali na to da je faraon ubijen. Postojala je rupa u glavi, ali je ona najverovatnije nastala tokom mumificiranja. Postoje nalazi koji ukazuju na mogucnost da je Tutankamon slomio nogu, i da je moguce da je umro od posledica infekcije.

Pretpostavlja se da je Tutankamon umro u devetnaestoj godini života.


ARHEOLOGIJA


Karterova istraživanja oko gobnice Tutankamona finansirao je lord Karnavon. Ka istraživanju Tutankamonove grobnice su na Kartera uticali manji nalazi iz nje i doveli ga do izracunavanja mesta grobnice i 4. novembra 1922. godine je otkrio prvi ulaz. 5 novembra stepenište a 24. novembra je stajao pred zidom sa Tutankamonovim pecatima. Trajalo je pet godina dok nije završio svoja istraživanja. Kraljevu mumiju je otkrio krajem oktobra 1925. godine a poslednji predmet koji je izašao iz grobnice je bio 30. novembra 1927. godine. Utrošio je mnogo vremena i mnogo energije. U grobnicu je moralo da se dovede elektricno osvetljenje i morala je da se obezbedi od krade jer su nalazi bili od zlata koje je bilo velike vrednosti. Samo iznošenje zlatnih škrinja je trajalo 84 dana. Tutankamonovo blago se sada nalazi u Egipatskom muzeju u Kairu i smešteno je u 12 prostorija. Karter je našao u grobnici 4 škrinje koje su bile ugradene jedna u drugu sve sa bogatim pozlatama. Sarkofag koji je pronaden je od jednog komada žutog kremen kamena u razmeri 2,75 puta 1,50 puta 1,50 metara i u njemu su se nalazika tri kovcega od kojih je pored pozlacenih bio i jedan od cistog zlata sa težinom od 110,4 kg. Tutankamon nas je obogatio ne samo zlatom i nakitom velike vrednosti vec i novim saznanjima. Tutankamonova grobnica je pristupna i u neonskom svetlu u njoj se nalazi i sarkofag sa pozlacenom maskom faraona i u njemu je i sama mumija Tutankamona.

 

HOMEPAGE