4. Hramovi, kao kuće bogova građeni su u periodu:

a) Srednjeg carstva

b) Starog carstva

c) Novog carstva