2. Кога је наслиједио Стефан Душан?

а) Стефана Немању

б) Уроша Нејаког

в) Стефана Дечанског