1.Током једне посјете стоматологу може се извадити:

1. Само једнa зуб

2.Само три зуба

3.Више зуба