Najpoznatiji i najizvodjeniji klasicni baleti

''Labudovo jezero'', ''Uspavana ljepotica'', ''Romeo i Julija'', ''Don Kihot'', ''Pepeljuga'', ''Petruska'', ''Ohridska legenda'' i mnogi drugi.

Baletski kompozitori:

Balet u Srbiji:

                 

     ''Labudovo jezero'' (Petar Ilic Cajkovski)                                              ''Uspavana ljepotica'' (Petar Ilic Cajkovski)

                                           

            ''Romeo i Julija''                                                                                  ''Don Kihot'' (Ludvig Minkus)

               

         ''Don Kihot'' (Ludvig Minkus)                                                                         ''Pepeljuga''

 

pocetna                                                                                                nazad na vrh