INICIJACIJA I TAJNE

Masonska inicijacija je proces kojim neki profani (pro fanum, doslovno "ispred hrama") postaje iniciran (in itium, doslovno "na putu"). Onaj koji ulazi primljen je s povezom na očima i podvrgnut kušnjama zemlje, vode, vjetra i vatre prije nego što simbolički umre da bi se ponovno rodio kao Slobodni zidar: on je dakle šegrt. Tijekom te faze, koja može trajati od nekoliko mjeseci do nekoliko godina, mora šutjeti kako bi shvatio pravila funkcioniranja lože. Postavši kalfa, on se u potpunosti koristi pravom govora. Napokon kao majstor raspolaže svim potrebnim simboličnim alatom i produbljuje svoj angažman. Rad u loži snažan je trenutak masonskog života. Na sastancima koje Masoni održavaju dvaput na mjesec, jedan od njih drži predavanje ili "dasku". Političke i vjerske teme općenito su zabranjene u korist analize nekog simbola ili neke masonske vrijednosti. Izlaganje upotpunjuje rasprava. Nakon završetka radova Masoni se često neformalno nalaze oko stola za vrijeme "agapa".

 

Temeljna masonska tajna dio je prisege koju polaže svaki Mason pri inicijaciji. Njezino zazivanje pokazuje sve vrste maštarija i izmišljotina. Razlikujemo dva oblika tajni: one obreda i pripadnosti. Prva je otkrivena prije otprilike tri stoljeća: bogata literatura danas iznosi pojedinosti o masonskim tajnama. Druga se temelji na slobodi pojedinca. Tako brat Mason može otkriti svoju pripadnost, ali nikada ne smije otkriti pripadnost treće osobe u odnosu na njezin privatni život. Što se tiče tajne tj. skrivene naravi masonskih sastanaka, sve je relativno; lože su, primjerice u Francuskoj najvećim dijelom udruge prema zakonu iz 1901. godine čiji su statuti i imena glavnih članova deponirani u policijskoj prefekturi. Prava masonska tajna je međutim nešto drugo; ona proizlazi iz intimnog odnosa koji svaki Mason stvara tijekom godina sa samim sobom, članovima svoje lože i masonskim vrijednostima. Casanova je već u XVIII. stoljeću primijetio kako je "tajna masonstva nepovrediva po svojoj naravi jer je Mason (...) nije ni od koga čuo. Otkrio ju je zato što ide u ložu, promatra, razmišlja i zaključuje".

 

nazad