ŠTA ZNAČI ZNAK NA DOLARU?

 

 

Svakako jedna od stvari za kojom žudi većina naroda jeste vlast. Međutim, vlast kod masona potpuno je drugačije definisana. Ono čemu oni teže jeste apsolutna vlast u svijetu - bez izuzetka!
Početak njihovog plana vidljiv je na novčanici jednog dolara. Ako malo bolje pogledamo vidjet ćemo zaista začuđujuće stvari.

 

Prvo što zapažamo jeste piramida. Piramida simboliše vlast, vlast koju je imao faraon nad egipćanima u svoje vrijeme. Piramida također simboliše i hijerarhiju, na vrhu je vladara a niži slojevi su njegovi podanici.  Ako malo bolje pogledamo samu strukturu piramide vidjet ćemo da je sastavljena od trianest redova blokova. Na samom vrhu nalazi se jos jedan trouglasti vrh sa jednim okom u sredini. Taj truogao obasjan je svjetlošću.  Čitava piramida okružena je vodom. Na prvom redu blokova ispisano je rimskim slovima: MDCCLXXVI. Natpisi na dollaru oko piramide su: Annutt Coeptis,  Novus Ordo Seclorum , te jedan natpis na englskom jeziku: The great seal.
U značenju na naš jezik ovi natpisi bi bili:
Annutt Coeptis - Naša stvar (uspjeh)
Novus Ordo Seclorum - Novi svjetski poredak
The great seal - veliki pečat ili pečat velikoga.
Zaista zanimljivo izgledaju sami natpisi. Međutim njihova pozadina i značenje sežu mnogo dalje nego je to mnogima poznato. Šta je to naša stvar? Koji novi svjetski poredak? Čiji pečat? Zašto je baš 13 redova blokova? Zašto jedno oko? Pitanja i samo pitanja.

I na drugoj strani dolara možemo vidjeti jasne simbole Masona. Na slici vidimo orla raširenih krila, u jednoj ruci drži granu palme a u drugoj strijele.
Sam orao predstavlja zaštitnički logo masonske lože (Scottish Rite of Freemasonry) bilo da je jednoglavi ili dvoglavi. Zanimljivo je da je broj strelica koje orao drži ukupno 13 kao i broj listova na palmi.

 

 

 

nazad