1. Kada i gdje nastaje Slobodno zidarstvo, tj. Masonstvo?

a) u 18. vijeku u Engleskoj

b) u 16. vijeku u Rusiji

c)  u 17. vijeku u Francuskoj