SIMBOLI

Tri stepenice, koje vode prema oltaru dozivaju nam u pamet tri najviše kreposti koje moraju resiti svakog Masona: umjerenost, pravednost i dobrohotnost. U nerazdruživoj svojoj vezi one bi imale osposobiti Slobodnog zidara, da razumno i bez predrasuda, objektivno, ali i s punim osjećajem ocijeni svog bližnjega i njegova djela.

 Plamena zvijezda nad oltarom simbolom je duhovnog i ćudorednog života, koji se razlikuje u svjetlu spoznaje, jakosti volje i tople bratske ljubavi.

Šestar, dakle, simbolizira i točno određuje odnos Slobodnog zidara prema bližnjemu, a napose spram ostale masonske braće. Šestarom se opisuje kružnica koja je simbolom ljudske, a napose bratske zajednice. Kao što krug predstavlja najsavršeniji geometrijski oblik, jer nema ni početka ni kraja te prikazuje potpunu cjelinu, tako i odnos spram braće mora biti uobličen, harmoničan i uravnotežen.Kutomjer koji po položaju svojih krakova upućuje Slobodne zidare na ispravnost i održavanje bratske veze pripada alatu prvog stupnja. Postupak spram Masona ima se urediti u smislu pravog kuta, tj. treba postupati prema bližnjemu onako kako se želi da on postupa prema Masonima.

 

Američki dolar je simbol farisejsko-lihvarske internacionale i praktično sredstvo kojim planeri Novog svtskog poretka uspostavljaju planetarnu vlast.Novčanica od jednog dolara je ugaoni kamen u piramidi svetske monetarne vlasti.

 

Zaravljena masonska piramida sastavljena je od trinaest nizova cigala.Svaka cigla označava pojedini narod ili državu sa njenom monetom.Iznad piramide je trouglasto oko, a nad njim stoji latinski natpis od trinaest slova, Annuit coeptis - koji ističe da je 'izabrana klasa' predodređena da vlada svetom.

 

 

Davidova zvezda sastavljena od trinaest masonskih petokraka,One simbolišu magijsko pomirenje suprotnosti, Kako je gore, tako je i dole

 

 

 

nazad