1.Novi Sad nosi naziv

a)”Srpska Atina”

b)”Srpski Rim”

c)”Srpski Prag”