KULTURA

Novi Sad je kulturni centar Vojvodine.Od turske okupacije Srbije, Novi Sad je kao slobodan kraljevski grad u Austro-Ugarskoj bio centar srpske kulture u 18. i 19. vijeku; zbog čega je 1864. sjedište Matice srpske preseljeno iz Pešte u Novi Sad. U 19. i početkom 20. vijeka skoro svaki srpski književnik, pjesnik ili pravnik je živio i radio u Novom Sadu. Među njima su Vuk Stefanović Karadzić, Đura Daničić, Đura Jakšić, Jovan Jovanović Zmaj, Laza Kostić i drugi.

Gradske vlasti pokušavaju da grad učine privlačnijim organizovanjem brojnih kulturnih događaja.Od 2002. se održava muzički festival Egzit.U Novom Sadu se održava jedini festival alternativnog i novog pozorišta u Srbiji –INFANT, Zmajeve dječje igre-najpoznatiji festival dječje književnosti,Sterijino pozorje,Novosadski dzez festival. Pored Spskog narodnog pozorišta,druga poznata pozorišta su Pozorište mladih i Novosadsko pozorište. Druge značajne kulturne ustanove su ogranak SANU, Biblioteka Matice Srpske, Biblioteka Novog Sada, Istorijski arhiv u Novom Sadu, Azbukum i Arhiv Vojvodine.Galerija Matice srpske je najveća i najcjenjenija galerija u Novom Sadu.

 

                                                     Najpoznatiji muzej je Muzej Vojvodine,koji je osnovala Matica srpska 1847.

                                                        

Grad Novi Sad je univerzitetski grad sa državnim univerzitetom kao i mnogobrojnim privatnim fakultetima i visokim školama.Na teritoriji Novog Sad se nalazi 52 državne osnovne i srednje škole.Najveća obrazovna institucija je univrerzitet sa oko 38000 studenata.Osnovan je 1960. a čine ga 9 fakulteta u Novom Sadu i gakulteti u Subotici, Somboru i Zrenjaninu.U gradu su još Novosadski otvoreni univerzitet i Teološki fakultet Novi Sad.U Novom Sadu postoji 37 osnovnih škola sa oko 26000 đaka, kao i 12 srednjih stručnih škola i 4 gimnazije sa oko 18000 đaka.

Petrovaradinska tvrđava                                                                                                                                       Gimnazija Jovan Jovanović Zmaj