PRIVREDA

Novi sad je ekonomski centar Vojvodine, najplodnije poljoprivredne regije u Srbiji. Grad je jedan od najvećih ekonomskih i kulturnih centar Srbije i bivše Jugoslavije.

Grad je tokom 1990-ih bio teško pogođen ekonomskim snakcijama I hiperinflacijom jugoslovenskog dinara.Embargo i loše poslovnje su doveli do propadanja ili zatvaranja nekada velikih industrijskih preduzeća kao što su “Novkabel”(industrija električnih kablova), “Pobeda”(metalska industrija), “Jugoalat”(alati).Rafinerija nafte Novi Sad, smještena sjeveroistočno od grada, bliz naselja Šangaj prakrično je ostal jedino veliko preduzeće .

Privreda Novog Sada se uglavnom oporavila od tog perioda i naglo ojačala nakon 2001, poslije prebacivanja privrede na tercijarni sector. Proces privatizacije, kao i jaka privatna inicijativa  povećali su udeo privatnih preduzeća  na 95% u Južnobačkom okrugu, a mala srednja preduzeća dominiraju nad razvojem grada.

  Sjedište Rafinerije nafte u Novom Sadu

Značaj Novog Sada kao finansijskog centra potvrđuje veliki broj banaka kao što su “Vojvođanska banka”, “Erste bank”, “OTP banka”, “Meridijan banka”,”Metals banka” I “NLB Kontinental banka” i DDOR Novi Sad , drugo najveće osiguravajuće društvo Srbije.Ugradu se još nalazi i sjedište Naftne industrije Srbije. Novosdaski sajam je takođe važan za privredu grada.

 

                                                                                                                                Merkator centar

 

 

 

 

                    

                                                                                                                                                                                                           

                           

                                                                                Vojvodina žitnica Srbije

Novi Sad predstavlja glavni centar Vojvodine, koja je žitnica Srbije i glavni prehrambeni centar Srbije.

U gradu je razvijena prehrambena, tekstilna, hemijska industrija, čiju osnovu čine žitna polja Vojvodine.