STANOVNIŠTVO

Prostor Novog Sada je kroz vijekove bio privlačan za naseljavanje zbog svog specifičnog geografskog položaja.Najintenzivniji geografski rast Novi Sad je ostvario u poeriodu  1961-1971. godine kada je ostvaren porast snatovništva za oko 37%. Njaveći deo doseljenog stanovništva grada potiče sa područja Vojvodine (56,2%), zatim sa područja BiH (15,3%)i uže Srbije (11,7%).

Prema popisu iz 2002. u naselju Novi Sad je živjelo 299294 stanovnika (od toga 156328 punoletnih stanovnika), a prosječna starost stanovništva iznosi  39,8 godina (38,3 kod muškaraca i 41,2 kod žena). U naselju ima 72513 domaćinstava, a prosječan broj članova po domaćinstvu je 2,63.

Uže gradsko jezgro je uglavnom naseljeno Srbima  (prema popisu iz 2002. godine), a u tri poslednja popisa, primećen je porast u broju stanovnika. Opština Novi Sad je imala 298139 stanovnika, od kojih je: Srbi (75,50%), Mađari (5,24%), Jugosloveni (3,17%), Slovaci (2,41%), Hrvati (2,09%), Crnogorci (1,68%) i ostali. U većini mjesta Srbi su većina, jedino su u Kisaču Slovaci većina. Prema novijim istraživanjima, smatra se da sada, 2008. godine, ovaj grad ima preko 350000 stanovnika.

Broj stanovnika u toku gradskih popisa                                                        

1948. 69431
1953. 76752
1961. 102469
1971. 141957
1981. 100020
1991. 177266
2002. 195110