GEOGRAFIJA I KLIMA

Novi Sad se nalazi na 45 stepenu s.g.š. i 19 stepenu i.g.d., u središnjem dijelu pokrajine Vojvodine , na sjeveru Srbije, na granici Bačke i Srema. Novi Sad leži na obali rijeke  Dunav  (između 1252-og i 1262-og kilometra toka rijeke). Sa lijeve strane se nalazi ravničarski deo – Bačka, sa desne brdoviti deo , na obroncima Fruške gore – Srem. Nadmorska visina, sa bačke strane je od 72 do 80 , dok sa sremske strane nadmorska visina ide do oko 250-350 m. Sa lijeve strane se uliva Mali bački kanal, koji je deo sistema kanala Dunav – Tisa –Dunav. Sa 15 prigradskih naselja, područje grada Novog Sada obuhvata površinu od 702,7  km˛, dok uže područje Novog Sada sa Petrovaradinom i Sremskom Kamenicom zauzima površinu od 129,4 km˛, dok građevinski rejon obuhvata 106,2 km˛.

KLIMA

Klima u Novom Sadu prelazi iz umjerenokontinentalne u kontinentalnu, tako da grad ima sva četiri godišnja doba . Preko jeseni i zime zna duvati hladan vjetar košava, koji obično traje od tri do sedam dana. Košava može tokom zime da stvori nanose i smetove snijega tokom vejavica i mećava . Prosječna temperatura vazduha u gradu je 10,9°C, srednja temperatura u januaru je -1°C, dok je u julu 21,6°C. Godišnje padne prosječno 578 mm padavina , a broj dana sa padavinama je 122.

 

mjesec jan feb mar apr maj jun jul avg sept okt nov dec godišnje
sr. maks. dnevne temp. 2,5 5,7 11,5 17,2 22,5 25,2 27,2 27,2 23,7 18 10,3 4,5 16,3
sr. min. dnevne temper. -4,4 -2,3 1,2 5,8 10,6 13,6 14,7 14,2 11,2 6,3 2,2 -1,9 5,9
sr mjesečna suma padavina u mm 38 35 41 47 57 82 61 55 36 35 46 44 577