Pitanje broj 1

Koliko je dug Kineski zid?

1) 2500 km

2) 7000 km

3) 10000 km