GALERIJA

slikarstvo

                 

        Bahus               Madona u stenama          Mona Liza               Jovan Krstitelj

                    

      Sv.Ana            Dama sa hermelinom         Krštenje Hrista            Leda i labud 

                                

     Autoportret                Sv.Jeronim               Portret dame         Bitka kod Angiarija

              

Ginerve de Benči         Poslednja večera 

naučni radovi

                           

          Avion                     Helikopter           Arhitektonska studija    Anatomija jedne žene

        

      Lobanja                  Modulator

NAZAD