PARAOLIMPIJSKE IGRE

 

Paraolimpijske igre su Olimpijske igre paraplegičara, osoba sa oduzetim ekstremitetima. One su proistekle iz igara paraplegičara (Stoke Mandeville Games), čiji je osnivač Ludvig Gutman, šef bolnice u Ejlsberiju u Engleskoj, jedan od najeminentnijih svJetskih stručnjaka za oštećenje kičme.

Istoga dana 29. jula 1948. god. kada su otvorene Olimpijske igre u Londonu, na sportskim terenima pomenute bolnice otvorene su i igre paraplegičara u kojima je učestvovalo svega 16 pripadnika britanskih oružanih snaga (14 muškaraca i 2 žene). To je bila javna demonstracija kojom se htjelo ukazati da se i osobe sa teškim fizičkim oštećenjima mogu baviti sportom.

Godine 1952. u ovim igrama su učestvovali i paraplegičari  iz Holandije i od tada su se kao međunarodne počele održavati krajem avgusta svake godine na terenima Stouk Mandevila. Broj zemalja učesnika se svake godine povećavao, a time i broj mlađih takmičara.

Počevši od 1960. godine igre se održavaju svake godine u drugoj zemlji pod nazivom Paraolimpijske igre. Nastojalo se da se one održavaju u onoj zemlji u kojoj se održavaju i Ljetne Olimpijske igre.

Prve Paraolimpijske igre održane su 1960. godine u Rimu. Okupile su oko 400 takmičara iz 22 zemlje. Druge su održane u Tokiju u novembru 1964. god, sa 370 takmičara iz 22 zemlje, treće u Izraelu, četvrte u Hajdelbergu, u Zapadnoj Nemačkoj, od 1. do 11. avgusta uz učešće oko 1000 takmičara iz 43 zemlje.

Odlukom generalne skupštine Međunarodne sportske organizacije invalida ISOD (International Sport Organization for the Disabled) Paraolimpijske igre se ne održavaju više kao zasebne priredbe, nego u sklopu Olimpijskih igara multiinvalida. Prve takve olimpijske igre održane su od 3. do 11. avgusta 1976. godine u Torontu. Zbog učešća takmičara iz Južnoafričke Republike na tim igrama učestvovalo je samo oko 1000 takmičara iz 38 zemalja.

Takmičenja paraplegičara su planirana i adaptirana na osnovu pravila određene sportske grane. To su ekipne sportske igre ili pojedinačna takmičenja u disciplinama nekih sportskih disciplina. Na ljetnim to su:streličarstvo, paraolimpijska atletika, boćanje, biciklizam, jahanje, fudbal (sa po 5 ili po 7 igrača sa svake strane), golbal, džudo, dizanje tereta, veslanje, jedrenje, streljaštvo, plivanje, stoni tenis, odbojka, košarka u kolicima, mačevanje u kolicima, ragbi u kolicima i tenis u kolicima; a na zimskim: alpsko skijanje, hokej na sankama, nordijsko skijanje (biatlon i skijaski kros kontri) i karling u kolicima.

 

Nazad