Citati

If you succumb to the temptation of using violence in your struggle, unborn generations will be the recipients of a long and desolate night of bitterness.

 

Ako vi u vašoj borbi ne odolite iskušenju da upotrebite silu, dolazeće generacije moraće preživljavati dugu i neutješnu noć.  

 

If you love your enemies you will discover that at the very root of love is the power of redemption.

 

Ako volite svoje neprijatelje, otkrićete da duboko u korjenima ljubavi leži snaga oslobođenja.

 

A man can't ride your back unless it's bent.

 

Čovjek vam ne može stajati na leđima ako ona nisu savijena.

 

I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.

 

Ja imam san da će moje četvoro djece jednoga dana živjeti u naciji u kojoj im neće suditi po njihovoj boji kože, nego po osnovi njihovog karaktera. 

 

 I refuse to accept the view that mankind is so tragically bound to the starless midnight of racism and war that the bright daybreak of peace and brotherhood can never become a reality.

 

Odbijam da prihvatim uvjerenje da su se ljudi toliko tragično upetljali u bezzvezdanu ponoć rasizma, da svijetli dolazak dana mira i bratstva nikada neće postati stvarnost. 

 

Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.

 

Mrak ne može protjerati mrak; to može učiniti samo svjetlo. Mržnja ne može protjerati mržnju; to može učiniti samo ljubav. 

 

I want to be the white man's brother, not his brother-in-law.

 

Želim da budem bijelčev brat, ne brat njegove supruge.

 

 

  Home Page