Salvador Dali

     BIOGRAFIJA    NADREALIZAMPOLITIKA I LICNOSTCITATIDJELA GALERIJA      KVIZ