Pitanje br.1

Kada je rodjen Adolf Hitler?

1.) 1891.

2.) 1889.

3.) 1903.