CLAUDE MONET - najvazniji predstavnik impresionizma

Oscar-Claude Monet (Pariz, 14. novembra 1840. - Giverny, 5. decembra 1926.) je najdosljedniji francuski slikar impresionizma. U svojoj petoj godini sa obitelji seli iz Pariza u Le Harve gdje je i naučio slikati. Slikao je portrete svoje obitelji i lokalnih prizora te portrete stanovnika La Havrea. Kao mladić, Monet je susreo Eugenea Boudina (1824-98). Boudin je slikao na otvorenom i nagovarao Moneta da čini to isto. Monet je uživao u tom iskustvu i shvatio da želi biti umjetnik. Godine 1859. otišao je studirati u Pariz gdje se susreo sa Camilleom Pissaroom (1830-1903) i ostalim umjetnicima s kojima se sprijateljio.Monetu i njegovim prijateljima nisu se dopadale slike prikazane na Salonu, godišnjoj slikarskoj izložbi u Francuskoj. Tako je 1874. sa skupinom od 29 drugih umjetnika postavio njihovu vlastitu izložbu. Mnoge slike bila su malena platna naslikana na otvorenom. Umjetnici su koristili slobodne pokrete kistom i mnogo grudica čiste boje - obilježja onoga što danas nazivamo impresionističkim stilom. Isprva su ljudi mislili da te slike izgledaju nedovršeno, no danas pripadaju najpoznatijim slikama na svijetu. Po njegovoj slici "Utisak", odnosno prema francuskom nazivu izvornika "Impression, soleil levant", je i čitav pravac, impresionizam, dobio ime. Pored "Impresije" ili "Zalaska sunca", naslikao je i "Rađanje sunca". Monet je u početku slikao figuralne slike (krajobraze sa 2 do 3 lika), a kasnije i prave krajobraze. Znao je isti motiv slikati više puta, čineći cijele serije, primjerice "Pročelja Rouenske katedrale"Monet je ovaj pogled na francusku luku Le Havre uključio u izložbu 1874. Kritičar Louis Leroy napisao je članak u kojemu je napao ovu sliku za koju je smatrao da je odveć nalik skici da bi bila izložena kao dovršeno djelo. Leroy je svoj članak naslovio >> Izložba impresionista <<, s pogrdnim značenjem te riječi. No, naziv je ostao i danas se koristi za označavanje djela Moneta i njegovih prijatelja. Velika djela: Drvored jablana,  Izlazak sunca, Impresija, Žena sa kišobranom...

                                                                                                                                

                                                                                                                                                                          NAZAD