1. U Srbiji, Novi Sad je po veličini:

a) prvi grad;

b) drugi grad;

c) treći grad.