Versaj

Versaj (fr. Versailles) je francuski grad (opstina) u departmanu Ivlen. Grad je predgradje Pariza, a ranije je sluzio kao de fakto glavni grad Francuskog kraljevstva. Sirom sveta grad je poznat po Versajskoj palati koja je bila kraljevski dvorac.Ime Versaillesa (Versaj) verovatno dolazi od latinske reci versare, okrenuti. Izraz se izvorno koristio od 11. veka za povrsine koje se obradjuju.Za vreme Francuske revolucije grad je preimenovan u Berceau-de-la-Liberté. tj. „kolevka slobode”1083. u povelji opatije Sent-Per iz Cartresa spominje se stanoviti Hugues de Versailles sto je prvi spomen imena. Sve do 1678. kada Luj XIV odlucuje prebaciti dvor i vladu u Versaju, ovo je bilo malo selo okruzeno sumama. Dolaskom kralja i njegovog dvora 6. maja 1682. ovo malo mesto ubrzano se razvija, i do kraja vladavine Luja XIV ima oko 30.000 stanovnika. Grad se nastavlja razvijati i za vreme njegovih naslednika, i do revolucije ima oko 50.000 stanovnika.

 

Grad se nastavlja razvijati i za vreme njegovih naslednika, i do revolucije ima oko 50.000 stanovnika.

Vaznost grada pocinje opadati odlaskom vlasti iz njega. Ovo opadanje prestaje nakon 1871. godine, kada je uspostavom Pariske komune vlast premestena u Versaj, kog je napustila tek 1879. godine.Kasnije, Versaj se razvija kao provincijski grad, sa vaznom turistickom ulogom. Postaje ponovno slavan potpisivanjem Versajskih ugovora krajem Prvog svetskog rata.Danas je rastom pariskih predgradja, Versaj, koji je dozivio veliki ekonomski i demografski razvoj, ukljucen u parisku aglomerizaciju. Uloga grada kao politickog i pravnog sredista pojacana je 1960-ih i 1970-ih, kad je grad postao srediste zapadnih predgradja Pariza.Opstina Versaj nalazi se 19 km jugozapadno od Pariza. Iako je prefektura departmana Ivlen, ne nalazi se u njegovom sredistu, neko blizu granice s departmanom Gornja Sena.

 

Urbanisticki deo Versaja sastoji se od sest glavnih cetvrti:

Vazne su i cetvrti Jussieu Petits-Bois, Picardie i Satory.

Versaj je sediste departmana Ivlena, okruga Versaja i tri kantona. Versaj je oznacen kao prefektura departmana Seine-et-Oise stvaranjem departmana u martu 1790. Nakon reforme u januaru 1968. koja je dovela do raspada departmana Seine-et-Oise, grad je postao glavno mesto novog departmana Ivlen koji cini oko 40% povrsine starog departmana. Od 2002. godine, Versaj je sredisnje mesto zajednice opstina Grand Park, koja je nazvana po velikom parku Luja XIV. U ovoj zajednici zivi oko 150.000 stanovnika Ivlensa, a od 2003. pridruzena je i opstina Bièvres iz departmana Eson.Od 1792. godine, Versaj je sediste jedne od trideset akademija, tj. upravne jedinice ministarstva obrazovanja, a pokriva zapadno podrucje starog departmana Seine-et-Oise, tj. Esen, Gornja Sena, Ivlen i Dolina Oaze.1975. godine, Versaj je postao sediste prizivnog suda cija se ovlastenja prostiru na podrucje deparmana Er i Loar, Gornja Sena, Dolina Oaze i Ivlen.Versaj je sediste i dijeceze Katolicke crkve koja je stvorena 1790, pa je pod upravom pariske nadbiskupije.

Iako je Pariz uvek ostao sluzbeni glavni grad Francuske, Versaj je nekoliko puta bio sediste sredisnje vlasti, i time zapravo glavni grad drzave:

Versaj je takodje vrlo vazan garnizonski grad jos od razdoblja monarhije. U vojnim i odbrambenim organima zaposleno je oko 7.000 civila i vojnika, vecinom visokoobrazovanih i smestenih u cetvrt Satori.