2. Kako su se nazivali stari Grci?

a) Jelini;

b) Ahajci;

c) Dorani.

 

 

 

 

početna strana