KRŠTENJE

 

    Isus Hrist je kao drvodelja živio sa svojom majkom i njenim mužem Josifom, a tada u svojoj tridesetoj godini pozvao je Jovana Preteču da ga krsti u rijeci Jordan. Po Bibliji, odmah po krštenju, a ono je obavljeno tri puta porinjanjem u vodu, otvorilo se nebo i začuo se glas Boga Oca koji je objavio da je Isus sin njegov, a tada na rame Isusa slete Sveti Duh u obličju goluba. Ovim krštenjem je Isus označio početak svoje misije i propovjedi.

 

Krštenje u rijeci Jordanu Ritualno kupanje u rijecu Jordan Pravo mjesto Hristovog krštenja

Rijeka Jordan

Nazad