MASLINSKA GORA

 

 

Hrišćanstvo i Maslinska gora

 

    Maslinska gora je brdoviti vijenac (vrh 830 m), 1 km istočno od Jerusalima, i odvojena je od njega Kidronskom dolinom. Na podnožju brda je Getsimanski vrt, voćnjak sa maslinama.

    Prema biblijskom predanju, sa Maslinske gore je David pobjegao od Avesaloma. Sa nje je Isus putovao za Jerusalim i odatle se vaznio na nebo.

 

Judaizam i Maslinska gora

Isusova molitva na Maslinskoj gori:

    Poslije Tajne Večere Isus odlazi na Maslinsku goru sa jedanaestoricom apostola, Juda ih ranije napusti. Na Maslinskoj gori Hristos se tri puta moli Bogu, i obraća riječima: “Oče moj, ako je moguće neka me mimoiđe ova čaša; ali ne kako ja hoću nego kako Ti.”  Ovim riječima Isus se ne moli za ispunjenje ovozemaljskih želja (i da po svaku cijenu ostane živ), već jedino za ispunjenje Božje volje. Na ovaj način On uči sva buduća pokoljenja kako se treba moliti.

    Ubrzo pošto je Isus završio molitvu pojavio se Juda sa mnoštvom naoružanih ljudi, koje poslaše prvosveštenici i starješine narodne. Tada Juda priđe Isusu, poljubi Ga, jer to biješe znak koji ranije dogovori sa slugama prvosveštenikovim: “Koga poljubim, taj je; držite Ga.” . Masa je pošla ka Isusu, a jedan od apostola isuče mač i njime odsiječe uvo jednom od napadača, kome biješe ime Malih. Tada mu Isus reče: "Vrati svoj mač na njegovo mjesto; jer svi koji se maše za mač od mača će poginuti. Ili misliš da ne mogu da zamolim svoga Oca, pa će mi odmah poslati više od dvanaest legija anđela? Kako bi se onda ispunila Pisma, da tako treba da bude?”. Potom iscijeli slugi uvo.
 

 

    Pobožni Jevreji teže da, kada umru, budu sahranjeni u Jerusalimu na Svetom groblju na Maslinskoj gori: "Kuda će Mesija, kada bude došao na zemlju, ući u Sveti grad Jerusalem na Brdo hrama"

Groblje na Maslinskoj gori

 

Mjesto gdje je Juda izdao Isusa

 

Nazad