3.Koliko dijelova ima Vojvodina?

a) 3

b) 4

c) 5